Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja ds. Unii Europejskiej

 

Jej odpowiedniki funkcjonują we wszystkich parlamentach państw należących do UE. Podstawowym zadaniem komisji jest opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz stanowisk, jakie przedstawiciele rządu zamierzają zająć podczas debat w unijnych instytucjach. Opiniujemy również polskich kandydatów na niektóre stanowiska w UE. Wykonujemy także zadania związane z uprawnieniami parlamentów narodowym przewidzianych w Traktacie z Lizbony. Komisja monitorowała przygotowania do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pracujemy nad ustawami dotyczącymi relacji rządu i parlamentu z instytucjami Unii Europejskiej.

 

W tej kadencji byłem sprawozdawcą lub koreferentem 74 projektów aktów prawnych Unii Europejskiej (dyrektyw, rozporządzeń, decyzji). Zajmowałem się m.in. propozycjami rozwiązań wspierających konkurencyjność i innowacyjność europejskiej gospodarki.

 

Więcej informacji na temat prac Komisji os. UE dostępnych jest TUTAJ.