Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

 

W obszarze dotyczącym spraw wewnętrznych zajmujemy się głownie kwestiami bezpieczeństwa obywateli. Oprócz pracy nad projektami ustaw, otrzymujemy również szczegółowe raporty dotyczące pracy Policji, Straży Pożarnej i innych służb. W zakresie kompetencji komisji dotyczących administracji znajdują się sprawy dotyczące m.in.: funkcjonowania instytucji publicznych, obsługi obywateli, informatyzacji.

 

To jedna z największych komisji sejmowych, od początku kadencji skierowano do niej już 126 projektów ustaw. Pracowaliśmy m.in. nad ustawami dotyczącymi przekazywania kompetencji samorządom, zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012, tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego, wejścia Polski do strefy Schengen, uproszczenia procedur oraz poprawy pozycji prawnej obywateli w relacjach z administracją.

 

Pracując w komisji wybrałem zagadnienia, w których się specjalizuję: informatyzacja i sprawy dotyczące relacji obywateli z administracja. Kierowałem sejmowymi pracami m.in. nad ustawami dotyczącymi dowodów osobistych, odpowiedzialności majątkowej urzędników, zrównania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, umożliwienia załatwiania spraw administracyjnych przez internet, zwiększenia dostępu obywateli do informacji publicznej.

 

Więcej informacji na temat prac Komisji Spraw Wewnętrznych dostępnych jest TUTAJ.