Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Interpelacje, zapytania

 

Jednym ze sposobów sprawowania przez Sejm kontroli nad działalnością administracji rządowej jest uprawnienie posłów do zgłaszania interpelacji i zapytań. Z uwagi na charakter tej formy aktywności zdecydowanie częściej korzystają z niej politycy opozycji, dla których często jest to jedyna możliwość zwrócenia uwagi na konkretny problem. Premier lub ministrowie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 21 dni.

 

Pełna lista interpelacji i zapytań

 

 

Wystąpienia

 

To bardzo szeroka kategoria, do której zalicza się wystąpienia posłów sprawozdawców, przemówienia w imieniu klubu, pytania i oświadczenia. Zgodnie z przepisami Regulaminu Sejmu posłowie sprawozdawcy przedstawiają wyniki prac komisji, które merytorycznie zajmowały się projektem i odpowiadają na pytania innych posłów. Często wystąpienie sprawozdawcy podsumowuje wielomiesięczną lub nawet wieloletnią pracę nad projektem. Przemówienia reprezentantów klubów i kół parlamentarnych zawierają ich ocenę dotychczasowych prac i stanowią zapowiedź działań podczas kolejnych etapów procesu legislacyjnego.

 

Pełna lista wystąpień na posiedzeniach Sejmu