Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Wójcik

od 2015 – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

od 2015 – poseł na Sejm VIII kadencji

od 2015 – członek Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa

2013 – 2015 – przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych

2011 – 2015 – poseł na Sejm VII kadencji

od 2010 – członek rady programowej TVP S.A.

od 2010 – członek Zarządu Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej

od 2010 – członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

2007 – 2011 – poseł na Sejm VI kadencji

od 2006 – wiceprezes Stowarzyszenia „Europa jest prosta”

2005 – 2007 – poseł na Sejm V kadencji

2002 – 2006 – radny Rady Miasta Katowice

2004 – 2005 – asystent posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta

od 2004 – członek Stowarzyszenia „Europa jest prosta”

2004 – szef sztabu wyborczego kandydata do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta

2004 – 2006 – członek zarządu Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

2003 – 2006 – wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Katowicach

2003 – 2006 – skarbnik Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej

2003 – regionalny pełnomocnik Platformy Obywatelskiej ds. kampanii poprzedzającej referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

2002 – 2006 – członek Konwentu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

2001 – 2003 – wiceprzewodniczący katowickiego koła Platformy Obywatelskiej

2001 – 2003 społeczny asystent posła na Sejm RP Piotra Mateji

2001 – zastępca szefa sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej w okręgu katowickim w wyborach parlamentarnych

od 2001 – członek Platformy Obywatelskiej

2000 – 2002 sekretarz Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

2000 – 2002 przewodniczący katowickiego koła Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

2000 – absolwent Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

2000 – wolontariusz inicjatywy na rzecz powołania Fundacji Edukacji Narodowej

2000 – członek zarządu katowickiego koła Unii Wolności

2000 – członek katowickiego sztabu wyborczego kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Olechowskiego

1999 – 2000 członek Unii Wolności

1998 – wolontariusz w kampanii samorządowej Unii Wolności

1997 – 2010 – członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

1997 – wolontariusz w sztabie wyborczym kandydatki do Sejmu RP Ireny Lipowicz