Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo śląskie w XX-leciu międzywojennym

2 stycznia 2011

Jednym z projektów jakie realizuję poza pracą w Sejmie jest cykl konferencji poświęconych historii Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym. Pomysł ich zorganizowania i wybór tematyki miał swoje źródła po części w moim osobistym zainteresowaniu tym najciekawszym chyba okresem w historii naszego regionu, ale przede wszystkim w niedostatecznej wiedzy na temat skomplikowanych dziejów Śląska, z jaką możemy spotkać się na co dzień. Złożoność historii tych ziem i panujących na nich stosunków społecznych prowadzi często do ich niezrozumienia, a stąd już tylko krok do prób ich zafałszowania, przeinaczania i wykorzystywania do rozbudzania sporów pomiędzy Ślązakami a mieszkańcami innych regionów Polski. Podstawą do wszelkiej dyskusji na temat śląskiego charakteru i tożsamości powinna być rzetelna i obiektywna wiedza na temat okresu, który ukształtował nie tylko oblicze Śląska, ale całej odradzającej się Rzeczypospolitej. Ciągłe niedostatki w zakresie edukacji regionalnej oraz stosunkowo pobieżne traktowanie jej w szkolnych programach nauczania sprawiły, że najlepszym pomysłem wydawało się skierowanie konferencji do młodzieży licealnej, przygotowującej się do matury, w czasie której mogą pojawić się zagadnienia związane z historią regionu.

 

Nawiązanie współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującymi się w historii Śląska, zapewniło nie tylko wysoki poziom merytoryczny konferencji, ale dawało również gwarancję obiektywizmu przekazywanej wiedzy. Obok wysłuchania wykładów i uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, każdy z uczestników otrzymywał w materiałach konferencyjnych płytę z bogatym materiałem faktograficznym, obejmującym biogramy najważniejszych postaci śląskiego życia publicznego tamtych czasów, zdjęcia oraz dokumenty źródłowe, które można wykorzystać w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

 

Od samego początku konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Już w pierwszej edycji, do udziału w niej zgłosiło się więcej uczniów, niż mogła pomieścić Sala Sejmu Śląskiego. Dodatkową atrakcją przygotowaną dla jej uczestników była możliwość zwiedzania historycznych części gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, między innymi Sali Marmurowej, Sali Boazeryjnej, a także dawnego skarbca. Również rozmowy z obecnymi na konferencji nauczycielami potwierdziły, że istnieje zapotrzebowanie na projekty prezentujące historię naszego regionu w sposób fachowy i wolny od bieżącej polityki.

 

Sukces pierwszej edycji przesądził o kontynuowaniu projektu w kolejnych latach i rozszerzeniu go na kolejne miasta aglomeracji. W latach 2009 – 2011 konferencje odbywały się już w trzech miastach – Katowicach, Tychach i Chorzowie – i obejmowały swym zasięgiem szkoły z kolejnych pięciu. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, tyska edycja konferencji odbywa się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, a chorzowska w niedawno wyremontowanej, nowoczesnej sali Chorzowskiego Centrum Kultury. Ogółem w ciągu trzech lat w konferencjach wzięło udział ponad półtora tysiąca uczniów z kilkudziesięciu szkół z Katowic, Tychów, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic oraz Bierunia i Lędzin.