Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę metropolitalną

28 października 2015

Ustawa_Metropolitalna

Wbrew wszystkim niedowiarkom prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przeze mnie ustawę o związkach metropolitalnych. 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać pierwsza w naszym kraju ustawa regulująca ustrój obszarów metropolitalnych. Ustawa zawiera nowe rozwiązania prawne pozwalające integrować naszą aglomerację i przyśpieszyć jej rozwój.

Na stworzeniu metropolii skorzystamy wszyscy, bo dzięki przyjętym mechanizmom finansowym nasz region otrzyma dodatkowo ponad 200 mln zł rocznie. Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na poprawę jakości transportu publicznego i drogi.

Kolejny krok należy do prezydentów śląskich miast, powinni szybko przygotować wniosek o utworzenie związku metropolitalnego.

Zachęcam również do lektury artykułu na ten temat – katowice.wyborcza.pl